Välkommen till Bergmangårdarna på Fårö

en plats för arbete, inspiration och eftertanke

Bergmangårdarna på Fårö tar emot konstnärer, forskare och journalister från hela världen. Stiftelsen erbjuder boende och arbetsplats i en miljö som skall ge näring till tänkande och skapande
– i samma miljö som under drygt fyra decennier utgjorde inspiration för Ingmar Bergman. Dessutom kommer Bergmangårdarna på Fårö att vara en utåtriktad mötesplats för kulturell verksamhet, och bland annat arrangera festivaler och seminarier, samt aktiviteter för barn och ungdom. Bergmangårdarna på Fårö är en internationell, icke-kommersiell stiftelse, var verksamhet ska bedrivas i harmoni med Fårös unika natur, kultur, historia och befolkning.

Om man vill vara högtidlig kan man säga att jag hade funnit mitt hem, mitt verkliga hem.

Ingmar Bergman om sitt första möte med Fårö