Vanliga frågor / FAQ

Barnomsorg för barn till stipendiater boende på Bergmangårdarna på Fårö

Förskolan på Fårö tar i emot barn som är berättigade bidrag från Region Gotland eller sin hemkommun, liksom barn från EU/EES-land.

Minimitiden på förskolan är 6 veckor inklusive inskolning.
En inkomstbaserad avgift betalas av föräldrarna per inskriven månad samt medlemsavgift à 200 kr. Alla familjer med barn på förskolan måste vara medlemmar och barnen är då också försäkrade under sin vistelse där.

Barn från andra länder:

Fårö förskola/Fritids kan ta emot barn från EU/EES-land. Även här är minimitiden 6 veckor inklusive inskolning.

Barn som inte har barnomsorgsplats i sin hemkommun:

Kontakt tas med barnets hemkommun som är skyldig att betala för barnets vistelse på Fårö Förskola/Fritids. Fårö Förskola/Fritids behöver ansökningshandlingar 8 veckor innan barnet börjar.

Barn som redan har barnomsorgsplats någon annanstans i Sverige samt barn som kommer från ett icke-EU/EES-land:

Region Gotland betalar inte ut bidrag.