Historik

När Ingmar Bergman avled i sitt hem på Fårö 2007, efterlämnade han bland annat fem fastigheter på ön, som enligt hans testamente skulle säljas på öppna marknaden, så att intäkterna från försäljningen kunde delas lika mellan hans nio arvingar. Frågan om egendomarnas roll i förvaltningen av det kulturella arvet efter en av filmhistoriens främsta regissörer skapade debatt långt utanför Sveriges gränser. Själv talade han ofta om hur han önskade att husen, också efter hans död, kunde vara mötesplatser för människor som arbetar med olika konstnärliga uttryck.

Bergmans yngsta dotter, författaren Linn Ullmann, som bodde på Fårö under faderns sjukdomstid våren 2007, flyttade under hösten 2008 in i huset Ängen, nära Bergmans eget hus vid Hammars, för att arbeta och för att se efter husen. Det var under de långa och mörka vinterkvällarna på Fårö som hon, tillsammans med författarkollegan Brit Bildøen, utvecklade en plan för ett möjligt framtida bruk av husen – en plan i samklang med Ingmar Bergmans ursprungliga önskan om ett konstnärsresidens och som ett bidrag till att upprätthålla Fårö som ett levande samhälle.

Bergmangårdarna på Fårö skulle, enligt den gemensamma visionen, bli något annat än ett museum – hit skulle konstnärer och forskare av alla slag och från hela världen, kunna komma för att arbeta, samtidigt som husen skulle bli en arena för utåtriktade kulturaktiviteter – ofta riktade till Fårös och Gotlands barn och unga.

Så följde en intensiv verksamhet för att finna någon som var villig att köpa egendomarna för att förverkliga visionen om Bergmangårdarna på Fårö, och det var först i elfte timmen som den norske arkeologen och uppfinnaren Hans Gude Gudesen uppmärksammade Linn Ullmanns planer för egendomarna och tog kontakt. Hösten 2009 köpte Hans Gude Gudesen tillbaka alla inventarier och lösöret från Bergmans hus på Fårö, då detta auktionerades ut på Bukowskis i Stockholm och kort därefter köpte han också alla Ingmar Bergmans hus på Fårö.

Under ledning av Linn Ullmann och Brit Bildøen och i samarbete med en engagerad och entusiastisk styrelse, inleddes så arbetet med att bygga och formalisera det som skulle bli Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö. Kerstin Brunnberg, f d VD för Sveriges Radio och nuvarande ordföranden i Kulturrådet, blev tidigt en viktig stöttepelare i detta arbete. Kerstin är nu Stiftelsens ordförande.

I maj 2010 fraktades alla möbler och inventarier tillbaka till husen på Fårö, som under våren 2010 har renoverats smakfullt och känsligt av ägaren. Bara några dagar senare, i slutet av maj, mottog Bergmangårdarna på Fårö sina första gäster.

Det skall vara en plats dit man drar sig tillbaka för att skapa i ensamhet, men det ska också kunna vara en plats där man möts för att gemensamt kreera något.

Från Linn Ullmanns ursprungliga projektbeskrivning för Bergmangårdarna