Vem kan söka - och hur?

Bergmangårdarna på Fårö är öppna för konstnärer, forskare, projektorienterade journalister samt för personer eller grupper som arbetar med yttrandefrihets- eller demokratifrågor från hela världen. Ansökan görs på särskilt formulär och ska vara Bergmangårdarna tillhanda senast den 30 september eller den 28 februari. Svar på ansökan ges i april och i november. Bergmangårdarna erbjuder vistelse för arbetsperiod om från en vecka till högst tre månader. Gruppsökanden uppmanas söka till början och slutet av säsongen, dvs november och mars. Bergmangårdarna är stängda under december-mars. Sökande ska i sin ansökan

  • kunna dokumentera professionalismen i sin verksamhet
  • redogöra för om ansökan gäller enskild person, grupp av personer eller liknande.
  • redogöra för projektet han/hon/de vill arbeta med på Fårö
  • ange önskad tid för vistelsen

Sökanden bör också redogöra för hur den ”kulturella återbäringen” kan utformas (se längre ned samt bif. projektbeskrivning). Denna kan också utformas i samråd med ledningen för stiftelsen och i samarbete också med Bergmancenter.

Bergmangårdarna står alltså öppna också för grupper, t ex från en teater, en dansgrupp, en filmproduktion eller en redaktionell avdelning i ett medieföretag, eller individer som är engagerade i demokrati- och yttrandefrihetsfrågor. Bergmangårdarna ska vara en internationell arena och ser gärna gäster som öppnar för icke-västliga perspektiv över Östersjön.

Att konstnärligt arbete och forskning inte låter sig förenas med familjeliv är en föråldrad föreställning som är Bergmangårdarna främmande. Därför kan vi, genom ett samarbete med föräldrakooperativet Fårö förskola, erbjuda förskoleplats för medföljande barn, så att också småbarnsföräldrar ska få ett maximalt utbyte av vistelsen på Bergmangårdarna. En vistelse på minst en månad rekommenderas för stipendiater med medföljande familj med barn.

Vistelse på Bergmangårdarna är baserad på fri bostad och självhushåll. Men gästerna förpliktar sig alltså, som det heter i statuterna, ”till en kulturell, konstnärlig återbäring, som skall komma lokalsamhället och andra till godo”. Detta kan ske på följande vis:

  • En författare gästar Bergmangårdarna för att skriva och kan som kulturell återbäring ge en ”reading”, en uppläsning, samtal kring en av sina böcker eller kring sitt författarskap eller ett föredrag.
  • En teatergrupp reser till Fårö för att förbereda en uppsättning eller för att repetera en pjäs. Ensemblen kan som återbäring ha en öppen repetition eller spela scen/er ur pjäsen
  • En filmskapare skriver färdigt ett manus under sin vistelse och berättar om sin film eller ordnar filmvisning på Fårö.
  • En kulturell återbäring inom ramen för Bergmanveckan (www.bergmanveckan.se) är också en möjlighet

Möjligheterna är många, men det är viktigt att förslagen är praktiskt genomförbara. Tanken med en överenskommelse om ”kulturell återbäring” är att den kan bidra till att skapa nya konstnärliga konstellationer, upplevelser och möten – till glädje för utövaren, publiken och lokalsamhället.

Bedömning av ansökningar

Insända ansökningar behandlas av konstnärliga ledaren, som bereder ansökningarna för beslut av styrelsen. Vägledande är Stiftelsen Bergmangårdarnas stadgar och projektbeskrivning. Vid bedömningen fästes stort avseende vid beskrivningen av ändamålet och halten av det projekt den sökande vill arbeta med under sin vistelse. Studier kommer som regel i fråga endast om ämnet kräver närvaro på Fårö. En kort CV ska bifogas. Konstnärer bör bifoga bilder som visar representativa arbeten (högst 3) eller hänvisa till hemsida.

Praktiska anvisningar för boende på Bergmangårdarna

Självhushåll för stipendiaterna är regel.

Stipendiaterna bör räkna med en mycket självständig vistelse på Fårö. Bergmangårdarna tillhandahåller sänglinne och handdukar, men stipendiaterna sörjer själva för sitt uppehälle under vistelsen, liksom för städning under och efter vistelsen. Städutrustning och rengöringsmedel finns i husen, liksom anvisningar för slutstädning. Denna kan, mot en avgift, utföras genom Bergmangårdarnas försorg.

Mobiltäckning finns inte vid själva Hammars-gården, men vid övriga hus. Fast telefoni finns i alla hus utom Skrivstugan, trådlös uppkoppling är möjlig vid Ängen och Dämba.

Före vistelsen ska Bergmangårdarnas "HUSREGLER" läsas och kvitteras av varje stipendiat, som också måste skriva under ett avtal om personligt skadestånd för det fall skada uppstår under vistelsen.

Efter vistelsen är vi tacksamma om stipendiaterna fyller i en kort enkät om vistelsen utifrån ett praktiskt brukarperspektiv - vad kan förbättras?

En kort rapport om vistelsen uppskattas också – inte minst för att det är värdefullt för efterkommande stipendiater ta del av tidigare intryck och erfarenheter (se "Vistelseberättelser" under Bergmangårdarnas gäster.)

Denna  återbäringsplikt kan om man är kreativ skapa spännande nya konstnärliga konstellationer, upplevelser, möten och happenings til gagn för konstnärer, forskare, publik och lokalsamhälle.

Från Linn Ullmanns ursprungliga projektbeskrivning för Bergmangårdarna


Ladda ner ansökningsformulär

Skriftlig ansökan skickas till

Bergmangårdarna på Fårö
Fårö Dämba 2078
62466 Fårö

eller

info(at)bergmangardarna.se