Ingmar Bergman och Fårö

Det var filmbolaget SF:s rädsla för att spränga budgeten för Såsom i en spegel – redan före inspelningsstarten – som förde Ingmar Bergman till Fårö 1960. Han var på desperat jakt efter en lämplig inspelningsplats och på väg till Orkneyöarna, då en bekymrad ekonomiansvarig produktionsledare föreslog att han skulle ta sig en titt på Fårö först. Det blev kärlek vid första ögonkastet och 1967 stod huset vid Hammars färdigt. Bergman flyttade in med Liv Ullmann och parets dotter Linn. Under fyrtio bodde han i huset och skrev här många av sina viktigaste arbeten, 2003 flyttade han hit permanent för att bli ”fårögubbe”.

Det karga och säregna landskapet på ön blev en viktig beståndsdel i spelfilmerna Såsom i en spegel (1960), Persona (1966), Skammen (1967), En passion (1968) och i tv-serien Scener ur ett äktenskap (1973). Genom dokumentärfilmerna Fårödokument (1969) och Fårödokument 1979 riktade han fokus på glesbygdsproblemen på ön; avfolkning och dramatiska förändringar i livsbetingelserna för den bofasta befolkningen – från jordbruk och fiske till den intensiva sommarturismen.


Ingmar Bergman på Fårö bland raukerna, 1976. Foto: Leif Engberg.

Landskapet och befolkningen gav Ingmar Bergman ro, inspiration, frihet och lust till att arbeta, läsa och se på film (han såg två filmer per dag i sin egen bio vid Dämba).

Förhållandet mellan Ingmar Bergman och fåröborna präglades av ömsesidig uppskattning och respekt. Bergman bidrog på olika sätt till att upprätthålla Fårö som ett levande samhälle – och i gengäld sörjde fåröborna för han fick vara i fred för nyfikna turister. Ingmar Bergman använde sig alltid av lokala hantverkare och expertis när han byggde hus, renoverade eller behövde praktisk hjälp i samband med filminspelningarna på ön. Många fåröbor har dessutom agerat statister i filmerna.
Traditionen att använda sig av den professionella kompetensen på Fårö förvaltas vidare av Stiftelsen och ägaren Hans Gude Gudesen, exempelvis när husen genomgått upprustning och renovering.

Fårö ligger nordost om Gotland och är dubbelt så stort som Manhattan (114 km2). Det karga och säregna landskapet växlar mellan låg tallskog och öppna hedar, våtmarksområden, sjöar (lokalt kallade ”träsk”) och odlad mark. På norra ön finns flera kilometer långa sandstränder och på dess nordvästra sida två fridlysta raukområden, Langhammars och Digerhuvud. Fårö har drygt 500 permanentboende invånare, på sommaren stiger invånarantalet till kanske 10 000.